Inwoners beoordelen initiatieven in Schinnen - Vereniging Limburgse Gemeenten
288
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-288,bridge-core-2.7.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.0.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Categorie
Schinnen

Burgerinitiatieftafel Schinnen

Hoe inwoners de initiatieven uit de samenleving zelf beoordelen.

“Als mensen een goed idee hebben, kunnen ze bij ons terecht”, vertelt Ingrid Klinkers. “Initiatieven waar mensen steun aan hebben. Waar eenzaamheid en ander ongeluk van verminderen, waar welzijn van groeit bij zoveel mogelijk inwoners van de gemeente. Daar denken we graag over mee”.

De Burgerinitiatieftafel is begin 2016 opgericht vanuit het idee dat de gemeente Schinnen haar burgers meer wil betrekken bij en inspraak wil geven in de ondersteuning van burgerinitiatieven.  Ook vanuit de gedachte dat inwoners heel goed in staat zijn om zelf te bepalen wat goed is voor hun leefomgeving.Na een wervingsactie via het plaatselijk weekblad en social media is er nu een enthousiaste groep inwoners uit alle kernen van de gemeente, die de Burgerinitiatieftafel vormt. Voorwaarde is dat deelname vanuit een onafhankelijke positie plaatsvindt: de leden mogen niet namens een bepaalde club, vereniging of achterban zitting hebben in de Burgerinitiatieftafel. Dit wordt onderling nauwlettend in de gaten gehouden.

De gemeente Schinnen ontvangt zoals elke gemeente regelmatig ondersteuningsverzoeken van burgerinitiatieven. Voorheen vond advisering door een ambtenaar en besluitvorming door het college plaats. Nu buigen de leden van de Burgerinitiatieftafel zich over dergelijke verzoeken. De leden van de ‘tafel’ hebben zelf een aanvraagformulier en een toetsingskader/reglement ontwikkeld, waaraan initiatieven aan moeten voldoen om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Belangrijk uitgangspunt is dat het initiatief een (volgens de leden van de ‘tafel’) zinvolle bijdrage levert aan de veranderopgave van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De Burgerinitiatieftafel beschikt over een eigen budget van € 38.000 op jaarbasis, beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Over verzoeken tot € 10.000,- mogen zij zelfstandig besluiten, ten aanzien van verzoeken > € 10.000,- hebben zij een adviserende rol richting college.

In het gemeentelijk magazine Rondom Zes van juli dit jaar stond een interview met de leden van de Burgerinitiatieftafel. Zie hiervoor de bijlage. In dit magazine, dat twee keer per jaar verschijnt, staan meer inspirerende projecten en initiatieven in de gemeente Schinnen. Hieronder treft u een link aan van de afgelopen drie edities. In de tweede link worden de leden van de Burgerinitiatieftafel voorgesteld.

https://issuu.com/studiozebravink/docs/rondomzes_02_online

https://issuu.com/studiozebravink/docs/rondomzes_online

https://issuu.com/studiozebravink/docs/rondomzes_04