Heerlen: burgers aan tafel op thema-avonden - Vereniging Limburgse Gemeenten
77
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-77,bridge-core-2.7.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.0.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Categorie
Heerlen

Thema-avonden vervangen Raadsinformatieavonden

Heerlen

Heerlen organiseert nu afzonderlijke bijeenkomsten –ongeveer eens per kwartaal-, specifiek gericht op het ‘aan tafel krijgen’ van de inwoners.

In Heerlen werd gewerkt met zgn. raadsinformatieavonden, die in naam wel beoogden om de inwoners wat meer te betrekken, maar in de uitwerking neerkwamen op een letterlijke herhaling van de commissieavonden (of andersom) en vooral procedurele verwarring werkten, zowel voor de politieke spelers’ als voor de inwoners.

In de nieuwe opzet (sinds voorjaar 2017) zijn deze raadsinformatieavonden daarom ook uit het formele vergaderstelsel verdwenen.
Heerlen organiseert nu náást die commissievergaderingen afzonderlijke bijeenkomsten –ongeveer eens per kwartaal-, specifiek gericht op het ‘aan tafel krijgen’ van de inwoners.

Dus in een pril stadium, aan de hand van een presentatie en/of een conceptnotitie (nadrukkelijk nog géén raadsvoorstel) komen raads- en commissieleden, fractiemedewerkers, collegeleden, ambtenaren én –vooral—inwoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om op een avond over een of twee onderwerpen of thema’s te discussiëren.
Aansluitend op het Romeinse verleden van Heerlen heeft dat de naam ‘Forum’ gekregen.

Daarnaast wordt in Heerlen gedacht aan het organiseren van de (elders in het land al wel gehouden) ‘motiemarkt’. Inwoners worden uitgenodigd om –in de vorm van een markt- het gemeentehuis te bezoeken en aan te geven wat zíj belangrijk vinden om politiek te agenderen. Het is vervolgens aan de fracties c.q. de raad om hier al dan niet wat mee te doen, in de vorm van het indienen van een motie. De griffie verleent dan bijstand bij het opstellen ervan en de terugkoppeling naar burgers wat er met hun opmerkingen is gebeurd. Dit moet echter nog definitief worden afgestemd met de raad en de organisatie ervan moet nog beginnen.
Daarnaast zijn in Heerlen diverse politieke partijen zelf behoorlijk actief zijn om de verbinding met de inwoners c.q. de kiezer te zoeken.

 

https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/gemeenteraad-heerlen-in-gesprek-gaan-met-inwoners.html