Zelfsturende vitale gemeenschappen in Valkenburg - Vereniging Limburgse Gemeenten
121
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-121,bridge-core-2.7.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.0.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Categorie
Valkenburg

Burgerkracht

Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul is één van de eerste gemeenten die ervaring opdoet met “zelfsturing” door burgers. (Zie ook zelfsturing Peel en Maas). Zelfsturing betekent dat de gemeente bewust ruimte maakt voor initiatieven en oplossingen van bewoners en hen verantwoordelijk laat zijn voor de leefbaarheid in hun dorp of kern. Dat wil niet zeggen dat ze hun handen ervan aftrekken, maar ze geven de bewoners de kans om de dingen zo te regelen dat iedereen zich er prettig bij voelt. Gemeenten en instellingen stemmen hun dienstverlening af op datgene wat er in de gemeenschappen van kernen gebeurt. Daardoor komen er oplossingen op maat en wordt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving vergroot. De Gemeente heeft zowel extern als intern coördinatoren in dienst die het proces volgen en coördineren.

Visie en uitgangspunten
De termen zelfsturing en gemeenschapsontwikkeling, participatie en leefbaarheid zijn niet meer weg te denken in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden en het antwoord is bijna altijd: we willen goed en gelukkig kunnen wonen en leven in een aangename omgeving.
De gemeente Valkenburg aan de Geul vindt het belangrijk dat mensen in dorpen en kernen ruimte krijgen om zelf vorm te geven aan deze aangename omgeving. Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken en de overheid geeft de burgers ruimte om te werken aan sociale samenhang in de buurt en aan een prettige leefomgeving. Met name in het openbare en sociale domein in de samenleving gaan inwoners van een dorp of kern samen aan de slag om te werken aan de leefbaarheid. De rol van de overheid en van maatschappelijke organisaties zoals woningstichtingen, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en onderwijs beperkt zich in deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners.

Kaders Zelfsturing en Burgerkracht
De raad heeft vanaf 2009 kaders vastgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van zelfsturende vitale gemeenschappen en het stimuleren van Burgerkracht. Deze worden vanaf 2013 jaarlijks herijkt om een zo goed mogelijke stimulans te zijn voor zowel Kernoverleggen als inwoners van Valkenburg om zelf initiatieven te nemen en zodoende een bijdrage te leveren aan leefbaarheid van de omgeving.

lees meer op: www.valkenburg.nl